Eesti tervishoiutöötajate aastakonverentsil “Kliinik 2018” räägitakse esmakordselt supervisioonist kui meetodist, mis ennetab läbipõlemist ja loob eeldused patsientidele kvaliteetsema abi osutamiseks.

Eesti Supervisiooni ja Coachingu Ühingu (ESCÜ) superviisorid esinevad Tartus kolmepäevalisel konverentsil teisipäeval, 6. veebruaril. Kuulajateni jõuavad ettekanded, mida on tehtud valdkonnas viimase 20 aasta jooksul, kogemuslood Austria keskhaigla ja Viimsi perearstikeskuse näitel ning milline on õdede supervisiooni kogemus nii Eestis kui ka mujal maailmas.

Kliinilise psühholoogi ja superviisori Aita Keerbergi sõnul suurendab supervisioon oluliselt läbipõlemiskindlust eriti töövaldkondades, kus puututakse kokku inimliku valu ja kannatustega või olukordades, kus väga häid lahendusi ei ole.

“Töötaja saab supervisiooni toel teadlikumaks endast kui töövahendist ja suudab paremini planeerida oma professionaalset arengut või avastada kohad, kus ta on oma ressursse valesti kasutanud,” lisas Keerberg.

Konverentsi supervisiooniteemalise bloki moderaator Karin London rääkis, et kui mujal maailmas on supervisioon loomulik osa tervishoiutöötaja professionaalsest elust ja avaldatakse valdkondlikke teadusartikleid, siis Eestis oskavad seda tellida üksikud meditsiiniasutused. “Kõige rohkem kasutatakse supervisiooni Eestis arvatavasti psühhiaatriaõdede ja arstide hulgas. Mujal on selle kasutus juhuslik ning näiteks võib koolitus kasvada välja supervisiooniks,” selgitas London. Ta märkis, et sarnased probleemid puudutavad tervishoiu valdkonda laias spektris peremeditsiinist kuni tipptasemel kirurgideni välja, kus kaks kolmandikku probleemidest tekivad inimliku suhtluse tasandil.

Mullu 20. tegevusaastat tähistanud Eesti Supervisiooni ja Coachingu Ühing ühendab professionaale, esindab supervisiooni ja coachingu valdkonda, hoiab oma liikmete identiteeti ja parendab kvaliteeti.  20 aastaga on Eestis koolitatud ligi paarsada professionaalset superviisorit ja coachi. ESCÜ kvaliteedimärk annab teada professionaalsest teenusepakkujast. Vaata lisaks: www.supervisioon.ee